Palvelut ja ratkaisut

Palvelemme kattavasti – joko perinteisesti tai sähköisesti

Räätälöimme taloushallinnon palvelut oikeasti!
Koska kaikki yritykset ovat erilaisia, niin myös niiden tarvitsemat taloushallinnon palvelut ovat erilaisia. Yhdessä asiakkaan kanssa voimme sopia siitä, mitä palveluja tarvitaan ja miten ne tuotetaan.
Alt Text

Taloushallinto sähköisesti tai perinteisesti paperisena 

Toteutamme kirjanpidon ja muut taloushallinnon tehtävät perinteisesti paperisena tai sähköisesti pilvipalvelussa. Sähköinen taloushallinto helpottaa pienyrityksen arkea, kun tositteita on satoja kuukaudessa. Sen sijaan vähäisillä kuittimäärillä perinteinen paperinen kirjanpito saattaa olla edelleen edullisempi ja kätevämpi tapa toimia.

Taloushallinnon palvelut

Yleisimpiä palveluosa-alueita, joita tuotamme nykyisille asiakkaille:
Kirjanpito ja tilinpäätös
Tuloveroilmoitukset ja ennakkoverojen seuranta
Alv-ilmoitukset ja muut verotiliasiat
Rakentamispalveluiden ilmoitukset verottajalle (urakka- ja työntekijätiedot)
Maksuliikenteen hoito
Ostoreskontran ja myyntireskontran hoito
Myyntilaskujen laatiminen
Palkanlaskenta ja siihen liittyvät ilmoitukset
Verotukseen liittyvä konsultointi, verosuunnittelu ja muutoksenhaku
Budjetoinnit
Projekti- ja kustannuspaikkalaskennat
Asiakirjojen laadinta
Yritysten perustamiseen ja yritystoiminnan muutoksiin liittyvät asiat

Olemme tottuneita auttamaan!

Olemme pieni tilitoimisto ja asiakkainamme on pieniä yrityksiä ja yhdistyksiä, joten olemme tottuneita auttamaan asiakkaitamme mitä erilaisimmissa asioissa. Ja mikäli osaamisemme ei riitä, niin meillä on hyvät yhteydet esimerkiksi isännöitsijöihin, tilintarkastajiin, vakuutusasiamiehiin ja lakimiehiin.

Hinnoittelustamme

Laskutamme palveluistamme ns. yhdistelmäveloituksella (tunti- ja vientiveloitus), koska emme usko kiinteisiin kuukausihintoihin, joissa jompikumpi sopimusosapuoli yleensä häviää. Sen sijaan pystymme laskemaan realistisen vuosikustannusarvion, jonka avulla asiakas voi budjetoida tilitoimistopalvelujemme vuosikustannukset.